Tjenester

Digitale løsninger fra bunnen av og leverandøruavhengige løsninger som gir deg full frihet og kontroll over din egen nettside.

Nettsider

Alle nettsider er skreddersydd og optimalisert for alle skjermstørrelser, også kalt responsivt design. Med en nettside basert på bransjestandard, og enkel og brukervennlig publisering i Craft, har du en nettside du har fri tilgang til å endre og videreutvikle selv, eller med andre.

Design

Fokuslab setter funksjon og brukerne i fokus. Utseende, brukervennlighet og teknologi skal passe sammen. Designet skal formidle innhold og opplevelser, og selge dine tjenester.

Pris

De fleste prosjekter Fokuslab jobber med har, på et generelt grunnlag, en kostnadsramme fra 30.000,- eks.mva og oppover. Ordinær konsulentpris pr. time er kr 1000,- eks.mva (1250,- ink.mva), de fleste prosjekter går vanligvis på fastpris.

Leveringstid

En grundig prosess tar tid og tiden det tar å levere en ferdig nettside varierer svært mye. Webprosjekter kan ta alt fra et par uker til flere måneder, avhengig av prosjektets størrelse og omfang. Vanligvis kan en kortsiktig løsning gjøres tilgjengelig hvis du ikke har noe på nettet i dag. For eksempel kan man dele opp prosjektet i flere faser eller lage en landingsside. Erfaringsmessig går de fleste prosjekter over en periode på mellom 1 til 3 måneder.

Frihet

Kunden har selv alle avtaler med webhotell/domener m.fl direkte med anbefalte leverandører, eller leverandører av eget valg.

Publiseringsløsning basert på Craft CMS. Løsninger som andre raskt kan sette seg inn i, og videreutvikle.

Full tilgang til alle designfiler og øvrige originaler det skulle være interessant å få tilgang til.

Prosessen

Nøkkelen til gode prosjekter ligger i tett kommunikasjon og dialog.

Idé- og kontakt

Det starter med å forstå visjonen og idéen din. Du tar kontakt med oss for en prat – helt uforpliktende, selvfølgelig. Vi stiller spørsmål og danner oss et bilde av hva slags løsning du ønsker deg. Når betingelsene er lagt og spørsmålene besvart, begynner vi å se konturene av det som skal bli en løsning.

Innhold

Innhold som skal være på nettsiden er ofte en større jobb enn man først antar, derfor er det også lurt og komme i gang med dette arbeidet så tidlig som mulig i prosessen. Fokus på innhold må komme før man begynner å jobbe med design og utvikling, fordi det danner grunnlag for det videre arbeidet. Innholdet må ikke være ferdig produsert og klart, men å i det minste ha oversikt over hvilke type innhold som skal være på nettstedet. Årsaken til dette er for at løsningen skal kunne tilpasse seg innholdet og ikke omvendt.

Wireframes

I andre fase blir informasjonen du har oppgitt under kartleggingsfasen brukt for å definere struktur og utseende på nettsiden. Før farger og fonter får sin visuelle plass skisser vi et rammeverk eller wireframe med utgangspunkt i kravspesifikasjonen. En wireframe er ikke det ferdige designet, men en ramme på hvordan den endelige nettsiden din vil se ut. Innholdet og navigering er vist i skisserte bokser uten farger og innhold for å forme opplevelsen brukerne dine skal få. Dette er fasen hvor vi skal prioritere blant informasjonen som skal formidles på nettsiden.

Design og prototype

Vi utarbeider et designforslag for et eller flere av de sentrale sidene på nettstedet, for eksempel hovedsiden. Vi lager en interaktiv prototype du kan trykke deg rundt i. Her får du muligheten til å legge igjen kommentarer på alt du ønsker å endre på.

Utvikling

Når du har godkjent designet, setter vi i gang med det spennende arbeidet. Kommunikasjonen med deg underveis er viktig for oss.

Kvalitetsikring

Nettsiden går gjennom en grundig testing for å sikre at nettsiden fungerer optimalt på alle enheter (mobil, nettbrett såvel som på PC/Mac). Vi avdekker og retter opp eventuelle synlige feil før nettsiden lanseres.

Opplæring

Du får tilsendt brukermanual og kontoinformasjon, slik at du kommer deg kjapt i gang med din nye nettside.

En nyfødt nettside

Vi gjør oss klar for lansering og bistår deg dersom du trenger videre oppfølgning. Kun, etter en svært kritisk utviklingsprosess, leverer vi et produkt. Vil du slippe bryderiet med oppdatering og vedlikehold, tar vi oss av det også hvis du ønsker serviceavtale hos oss.

Feilretting

I enkelte tilfeller kan man oppdage feil eller mangler på nettsiden i etterkant av lansering. Feilene meldes inn og blir rettet forløpende i feilrettingsperioden (varighet 2 mnd) etter lansert prosjekt.