Tjenester

Nettsider

Alle nettsider er skreddersydd og optimalisert for alle skjermstørrelser, også kalt responsivt design. Med en nettside basert på bransjestandard, og enkel og brukervennlig publisering i Craft, har du en nettside du har fri tilgang til å endre og videreutvikle selv, eller med andre.

Design

Fokuslab.no setter funksjon og brukerne i fokus. Utseende, brukervennlighet og teknologi skal passe sammen. Designet skal formidle innhold og opplevelser, og selge dine tjenester.

Pris

De fleste prosjekter Fokuslab.no jobber med har, på et generelt grunnlag, en kostnadsramme fra 30.000,- eks.mva og oppover. Ordinær konsulentpris pr. time er kr 1000,- eks.mva (1250,- ink.mva), de fleste prosjekter går vanligvis på fastpris.

Leveringstid

En grundig prosess tar tid og tiden det tar å levere en ferdig nettside varierer svært mye. Webprosjekter kan ta alt fra et par uker til flere måneder, avhengig av prosjektets størrelse og omfang. Vanligvis kan en kortsiktig løsning gjøres tilgjengelig hvis du ikke har noe på nettet i dag. For eksempel kan man dele opp prosjektet i flere faser eller lage en landingsside. Erfaringsmessig går de fleste prosjekter over en periode på mellom 1 til 3 måneder.

Frihet

  • Kunden har selv alle avtaler med webhotell/domener m.fl direkte med anbefalte leverandører, eller leverandører av eget valg.
  • Publisering basert på Craft. Løsninger som andre raskt kan sette seg inn i, og videreutvikle.
  • Full tilgang til alle designfiler og øvrige originaler det skulle være interessant å få tilgang til.

Prosessen

Kravspesifikasjon

Det starter med å forstå visjonen og idéen til bedriften. Vi kartlegger hvilke behov du har, og samler inn informasjon ved å stille noen spørsmål for å fange opp formålet med nettsiden og dine ønsker for hvordan det skal se ut. Når betingelsene er lagt og spørsmålene besvart, begynner vi å se konturene av det som skal bli en løsning. Du vil få svar på spørsmål som du måtte ha og får mer informasjon om prosessen videre.

Innhold

Innhold som skal være på nettsiden er ofte en større jobb enn man først antar, derfor er det også lurt og komme i gang med dette arbeidet så tidlig som mulig i prosessen. Fokus på innhold må komme før man begynner å jobbe med design og utvikling, fordi det danner grunnlag for det videre arbeidet. Innholdet må ikke være ferdig produsert og klart, men å i det minste ha oversikt over hvilke type innhold som skal være på nettstedet. Årsaken til dette er for at løsningen skal kunne tilpasse seg innholdet og ikke omvendt.

Wireframes

I andre fase blir informasjonen du har oppgitt under kartleggingsfasen brukt for å definere struktur og utseende på nettsiden. Vi utarbeider wireframes for å sikre at alt innholdet er kartlagt. En wireframe er den strukturelle oppbygningen av nettsiden med alle elementer, uten design.

Design & prototype

Vi utarbeider et designforslag for et eller flere av de sentrale sidene på nettstedet, for eksempel hovedsiden. Vi lager en interaktiv prototype du kan trykke deg rundt i. Her får du muligheten til å legge igjen kommentarer på alt du ønsker å endre på.

Utvikling

Når du har godkjent designet, begynner vi arbeidet med å utvikle nettsiden din, videoklipp av nettstedet blir publisert i egen Facebook gruppe eller via en tilsvarende tjeneste underveis, slik at du får sett nettstedet i praksis. På et senere stadium i utviklingsprosessen får du også tilgang til nettstedet, slik at du kan gå gjennom og prøve løsningen selv.

Kvalitetsikring

Nettsiden går gjennom en grundig testing for å sikre at nettsiden fungerer optimalt på alle enheter (mobil, nettbrett såvel som på PC/Mac). Vi avdekker og retter opp eventuelle synlige feil før nettsiden lanseres.

Opplæring

Du får tilsendt brukermanual og kontoinformasjon, slik at du kommer deg kjapt i gang med din nye nettside. Du får hjelp underveis i publiseringsarbeidet.

Lansering

Vi gjør oss klar for lansering og bistår deg dersom du trenger videre oppfølgning eller om du sitter igjen med ubesvarte spørsmål. Kun, etter en svært kritisk utviklingsprosess, leverer vi et produkt.

Feilretting

I enkelte tilfeller kan man oppdage feil eller mangler på nettsiden i etterkant av lansering. Feilene meldes inn og blir rettet forløpende i feilrettingsperioden (varighet 2 mnd) etter lansert prosjekt.